หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > นางสาวณัฐณิชา สถาพรพูนผล ม.5/6 ตัวแทนคณะนักร้องเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงในงานประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024)
นางสาวณัฐณิชา สถาพรพูนผล ม.5/6 ตัวแทนคณะนักร้องเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงในงานประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-05 21:55:11

นางสาวณัฐณิชา สถาพรพูนผล ม.5/6 ตัวแทนคณะนักร้องเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงงในงานประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) วันที่ 15 พค 2567 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน