หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศปีการศึกษา 2025-2026
มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศปีการศึกษา 2025-2026

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-16 09:59:54

สวัสดีเดือน พฤษภาคม 

มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศปีการศึกษา 2025-2026 

กรอกใบสมัครสอบได้ที่ https://edudee.co.th/high-school-exchange/

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

https://edudee.co.th/high-school-exchange-program/

มาเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนกับ EduDee รุ่นที่ 11 กันเถอะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 อ.นวลมรกต ทวีทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ