หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรภัทร รักเสือเดช พี่ออโต้ ที่ได้รับการพิจารณาทุนค่าครองชีพจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรภัทร รักเสือเดช พี่ออโต้ ที่ได้รับการพิจารณาทุนค่าครองชีพจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-05 21:50:40

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรภัทร รักเสือเดช พี่ออโต้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 APU Japan. ที่ได้รับการพิจารณาทุนค่าครองชีพจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาต่างชาติที่มีการเรียนดีและเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย

ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง