หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > นายวริศ พงศ์เพลินพิศ พี่เปรม ม.6/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่สอบ IELTS Over all band score 8
นายวริศ พงศ์เพลินพิศ พี่เปรม ม.6/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่สอบ IELTS Over all band score 8

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-15 21:35:23

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายวริศ พงศ์เพลินพิศ พี่เปรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่สอบ IELTS Over all band score 8

ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง