หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > กิจกรรมรูปแบบ active learning วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์
กิจกรรมรูปแบบ active learning วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-01 17:42:52

วันที่ 29 เมษายน 2567 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ได้ทำกิจกรรมรูปแบบ active learning เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูล โดยกิจกรรมมีการระดมสมอง และทำงานเป็นทีม เรื่องประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกในการเรียน

ผู้สอน : อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์