หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้องพร ศักดิ์วานิชกุล (李莲明)ม.5/6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 ด้วยคะแนน 218 เต็ม 300 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้องพร ศักดิ์วานิชกุล (李莲明)ม.5/6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 ด้วยคะแนน 218 เต็ม 300 คะแนน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-15 21:26:55

恭喜!恭喜!

ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวเอื้องพร ศักดิ์วานิชกุล (李莲明)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 ด้วยคะแนน 218 เต็ม 300 คะแนน 

ซึ่งมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 นักเรียนต้องมีความรู้ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และความรู้คำศัพท์ภาษาจีนจำนวน 1,200 คำ 

#ทุนจีนSDSSRU

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ