หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS 67 รอบ ที่ 1 และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำการศึกษา 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS 67 รอบ ที่ 1 และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 15:53:21