หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > นายสินล กิตติมงคลสุข เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Competition 2024 (Adobe) และนางสาวชนกนันท์ หรรษาวงค์ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 (Microsoft)
นายสินล กิตติมงคลสุข เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Competition 2024 (Adobe) และนางสาวชนกนันท์ หรรษาวงค์ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 (Microsoft)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 15:35:28

วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567 นายสินล  กิตติมงคลสุข เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Competition 2024 (Adobe) และนางสาวชนกนันท์ หรรษาวงค์ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 (Microsoft) จัดการแข่งขันโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ Microsoft Thailand และ Depa ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ นายสินล  กิตติมงคลสุข ได้รับรางวัลอันดับ 8 ติด Top 10 ในการแข่งขัน Thailand Design Competition 2024 ระดับประเทศ โดยมี อาจารย์สาวิตรี  ผิวงาม เป็นผู้ประสานงานและอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน