หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > พี่ยูริ นางสาวณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข นักเรียนชั้น ม.4/2 (English Progam) นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ Texas โครงการ PME Thailand
พี่ยูริ นางสาวณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข นักเรียนชั้น ม.4/2 (English Progam) นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ Texas โครงการ PME Thailand

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 14:33:05

พี่ยูริ นางสาวณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข นักเรียนชั้น ม.4/2 (English Progam) นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ Texas โครงการ PME Thailand ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระยาวยาว 1 ปี การศึกษา  ได้ร่วมพูดคุยเผยแพร่วัฒนธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยกับน้อง Ozren นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ Learns about Thailand ???????? มาติดตามกันว่าพี่ยูริ ได้สอนความเป็นไทยอะไรให้น้อง Ozren  บ้าง  ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน