หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล สากล #Scopus Q1 Top 12 ในวารสารวิชาการ เรื่อง Exploring Teachers' Experiences in Bilingual Education for Young Learners: Implications for Dual-language Learning
อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล สากล #Scopus Q1 Top 12 ในวารสารวิชาการ เรื่อง Exploring Teachers' Experiences in Bilingual Education for Young Learners: Implications for Dual-language Learning

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-23 14:42:59

ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ณัฐวุฒิ  จิโนวัฒน์” หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล สากล #Scopus Q1  Top 12 ในวารสารวิชาการ              เรื่อง Exploring Teachers' Experiences in Bilingual Education for Young Learners: Implications for Dual-language Learning Apps Design

ที่มา https://ijltr.urmia.ac.ir/article_121417_4c3e78953e506e34389e5dbd018e498b.pdf