หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับ ดช.นราวิชญ์ วิเชียรวรรณ (น้องตุลย์) ม.1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบภาษาอังกฤษระดับประเทศของ สวช.
ขอแสดงความยินดีกับ ดช.นราวิชญ์ วิเชียรวรรณ (น้องตุลย์) ม.1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบภาษาอังกฤษระดับประเทศของ สวช.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 14:02:45

ขอแสดงความยินดีกับ  ดช.นราวิชญ์ วิเชียรวรรณ (น้องตุลย์)   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   จากการสอบภาษาอังกฤษระดับประเทศของ   สวช. รอบสุดยอดอัจฉริยภาพโดยทำคะแนนได้ 74% และคิดเป็นลำดับที่ 71 ของประเทศ