หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ Thailand English Speed contest 2022
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ Thailand English Speed contest 2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 13:21:05

อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันโครงการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศประจำปี พ.ศ 2566 Thailand English Speed contest นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ 6 คน ดังนี้

 1 เด็กชายนราวิชญ์  วิเชียรวรรณ น้องตุลย์ ม.1/2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  ผลการแข่งขัน 95% ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 14 ระดับประเทศ   

2.เด็กหญิงชฎาพรรณ  อุดม น้องนิว  ม.1/1  เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 92% เป็นอันดับ 18 ระดับประเทศ 

3. เด็กหญิงพิชชานันท์ พิพัฒนศักดิ์  น้องพีช ม.1/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง  ได้คะแนน 91% เป็นลำดับที่ 20 ระดับประเทศ 

4.เด็กหญิงปณาลี  บุญประเสริฐ  น้องใบบัว  ม.1/2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  ได้คะแนน 88% เป็นลำดับที่ 29 ระดับประเทศ 

5.ด.ญ.ณัฐกฤตา แสนรักษ์ น้องออกัส ชั้น ม.1/2 เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 83% ได้ลำดับ 40 ระดับประเทศ  

6.ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ น้องทะเล ชั้น ม.1/1 เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 72% ได้ลำดับ 62 ระดับประเทศ