หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับพี่บอส นายไกรุณย์ แก้วบำรุง นักเรียนชั้น ม.6/1 (English Program) ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาเรเลีย ประเทศฟินแลนด์
ขอแสดงความยินดีกับพี่บอส นายไกรุณย์ แก้วบำรุง นักเรียนชั้น ม.6/1 (English Program) ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาเรเลีย ประเทศฟินแลนด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 13:21:18

ขอแสดงความยินดีกับพี่บอส นายไกรุณย์ แก้วบำรุง นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (English Program) ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา Information and Communication Technology Bachelor of Engineering Karelia University of Applied Sciences, Finland (มหาวิทยาลัยคาเรเลีย ประเทศฟินแลนด์)