หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > แนะแนวการเข้าศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยทัมคัง
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยทัมคัง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-15 15:32:07

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00-19.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก Dr. Chien Mu Yeh, Tumkang Taiwan และคณะร่วมจัดออนไลน์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยทัมคังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในไต้หวัน ที่เปิดสอนในหลักสูตร International Program และ Chinese Program โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังและแนะแนว ดำเนินรายการโดยอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ และอาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถติดตามกำหนดการสมัครและการยื่นทุนการศึกษาได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือสำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://exam.tku.edu.tw/Foreign_BeOpen/