หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน More than education ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน More than education ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-15 23:52:16

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน More than education ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567-2568 โดยนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการ 

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนที่มาสอบในครั้งนี้ และอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ดูแลการจัดทดสอบ ซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองของนักเรียนพร้อมจะก้าวเข้าสู่พลเมืองโลก ที่สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้   ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"