หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐาน TCI กลุ่ม 1
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐาน TCI กลุ่ม 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-15 22:11:47ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ณัฐวุฒิ   จิโนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐาน TCI กลุ่ม 1