หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > นายศิระ สกุลหอมได้รับรางวัลเหรียญทองและใบเกียรติบัตรในรายการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมปลาย
นายศิระ สกุลหอมได้รับรางวัลเหรียญทองและใบเกียรติบัตรในรายการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมปลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-06 16:03:31


โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย จัดโดยบริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ การสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กไทย ในหัวข้อ "Dream careers and participation of new generation in shaping the future of Thailand" (อาชีพในฝันและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการสร้างอนาคตประเทศไทย) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ส่งนายศิระ สกุลหอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยในรายการนี้ มีการประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายศิระ สกุลหอมได้รับรางวัลเหรียญทองและใบเกียรติบัตรในรายการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมปลาย ได้คะแนน 84.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งการจัดลำดับอยู่ลำดับที่ 8 ระดับประเทศ และอยู่ลำดับที่ 7 ระดับภูมิภาค