หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > โครงการ See The Future มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการ See The Future มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-15 16:41:24

โครงการ See The Future มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566

รับสมัครน้อง ๆ มัธยมเข้าร่วม โครงการ See The Future ภายใต้รูปแบบ Mini Open House มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยชมรมเด็กอัจฉริยะ ของสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 มีกิจกรรมให้น้องมาร่วมสนุกมากมาย กับรุ่นพี่ และอาจารย์หลายคณะ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยการออกแบบ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะดิจิทัลอาร์ต

รายละเอียดกิจกรรม

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 9.00 น.

ภาคเช้า (9.00 - 11.50 น.) - ร่วมกิจกรรมสันทนาการ มีรุ่นพี่ และอาจารย์ให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาในคณะที่สนใจของน้อง ๆ มีวิทยากรให้ความรู้พร้อมตอบคำถาม Q&A


ภาคพัก (11.40 - 12.40 น.) - รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย (12.40 - 15.30 น.)- ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และ Work Shop

** ปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566


ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง