หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > แนะแนวออนไลน์โดยพี่หมอ ครั้งที่ 5
แนะแนวออนไลน์โดยพี่หมอ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-08 17:50:31

โครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (โครงการ กสพท.) ขอเชิญนักเรียนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการแนะแนวออนไลน์ จาก นายประธาวัฑฒ์ สมันตเวคิน นักเรียนศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทา รุ่น sd 80 ในวันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 2566 เวลา 11.00-12.00 น.