หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัคร โครงการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร โครงการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-03 22:23:39

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครงการเรียนเสริม ประจำปีการศึกษา 2566
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์    
1. เรียนวิชาการ  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม และภาษาจีน
2. เรียนวิชาทักษะ  เช่น หุ่นยนต์  ซ่อมประกอบคอมฯ  เส้นสายลายศิลป์  ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์กราฟิก อาหารนานาชาติ ดนตรีไทย กีฬาเพื่อสุขภาพ เปียโน  นาฏศิลป์

สมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ค.66 เริ่มเรียน 29 พ.ค.66