หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-17 22:05:49

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖