หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม รับสาร ส่งสาร โดยใช้เทคนิคการสอน Numbered heads
กิจกรรม รับสาร ส่งสาร โดยใช้เทคนิคการสอน Numbered heads

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-08 12:09:38

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม รับสาร ส่งสาร โดยใช้เทคนิคการสอน Numbered heads 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วิชาสังคมศึกษา

สอนโดย อาจารย์วรรณา หกประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสมรรถนะ ด้านการสื่อ และ ด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม  ซึ่งนำกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน