หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการ Chinese Summer Camp 2023
พิธีเปิดโครงการ Chinese Summer Camp 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-01 12:03:21

ในวันที่ 3 เมษายน 2566 

โครงการ Chinese Summer Camp 2023 มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมี "ศาสตราจารย์ ดร.หวัง ซิ่วเฉิง" คณบดีและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนนาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และนักเรียนได้เข้าร่วมเสวนากับคณาจารย์ในหัวข้อ"วัฒนธรรมจีน" โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ อาจารย์เมชญา เลี่ยวบุ้นกิม อาจารย์ประจำวิชาภาษาจีน เป็นผู้กำกับดูแลนักเรียนในครั้งนี้

รายงาน:กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ