หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Chinese summer camp 2023
Chinese summer camp 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-28 11:31:34

นักเรียนที่ร่วมเดินทางในโครงการ Chinese summer camp 2023 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ (เหล่าซือแชมป์) หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  และอาจารย์เมชญา เลี่ยวบุ้นกิม (เหล่าซือเมย์) อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมเดินทาง  โดยในวันนี้ คณะผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน Chines-English ทุกระดับชั้น ร่วมด้วยอาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง (อ.ปูเป้) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตร่วมส่งนักเรียนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยนักเรียนจะเดินทางไปเรียนภาษาและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล คุนหมิง ระยะเวลา 1 เดือน