หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย สาธิตสาวนสุนันทา
ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย สาธิตสาวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-27 16:09:53

โอกาสดีดี ของนักเรียนทั้งระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย มาแล้ว  ทุนรัฐบาล สิงคโปร์2023 เด็กๆ จะเริ่มอย่างไร สมัครอย่างไร เหมาะกับใคร และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เข้ารับฟังข้อมูลและ Workshop การทำ Application Form เฉพาะชาวสาธิตสวนสุนันทา อังคารที่ 28 มีนาคมนี้ ทาง Google Meet  หกโมงเย็น สมัครได้ตั้งแต่ระดับชั้น ม.2-ม.5 และเรียนเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้ารับฟังได้เพื่อเตรียมตัวค่ะ (ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางโครงการได้ส่ง link ร่วมประชุมให้ผ่านทาง E-mail เรียบร้อยแล้ว) หรือกด

 https://meet.google.com/vfd-enub-auc ตามวันและเวลาที่กำหนด