หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2 ถึง ม.5 ทุกคนฟังทางนี้ โอกาสได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยมาถึงแล้ว!
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2 ถึง ม.5 ทุกคนฟังทางนี้ โอกาสได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยมาถึงแล้ว!

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-17 22:31:22

ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นม. 2ถึง ม. 5ทุกคนฟังทางนี้ โอกาสได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยมาถึงแล้ว! 

ทุนการศึกษา ASEAN Scholarship ปีการศึกษา 2024 เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนจากประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ที่สนใจศึกษาต่อในระดับชั้น Secondary 3 หรือ Pre-university 1 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับจูเนียร์ คอลเลจที่ประเทศสิงคโปร์ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิตอื่น ๆ ในโรงเรียนสิงคโปร์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับวุฒิการศึกษา Singapore-Cambridge GCE A-Level หรือเทียบเท่า 

นักเรียนที่สนใจจะต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 สำหรับทุนการศึกษา 4 ปี 

และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 สำหรับทุนการศึกษาสองปี

คุณสมบัติเบื้องต้น

เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และเกรดเฉลี่ยในรายวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3.5

สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีและมีความพร้อมในการเปิดประสบการณ์และใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างประเทศ 

ทุนการศึกษาจะปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2023 นี้ ขอให้นักเรียนทุกคนที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อประชุมเข้ารับรายละเอียดทุนและคัดเลือกคุณสมบัติตามเกณฑ์  รวมถึงฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเบื้องต้น ได้ที่อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง(English Program) https://forms.gle/mj6UhvZruXK1f2Sg8