หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแสดงบทพระราชนิพนธ์ละครพูดในรัชกาลที่ 6 เรื่อง "มัทนะพาธา"
การแสดงบทพระราชนิพนธ์ละครพูดในรัชกาลที่ 6 เรื่อง "มัทนะพาธา"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 18:52:21

กิจกรรม Active learning แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านการแสดงบทพระราชนิพนธ์ละครพูดในรัชกาลที่ 6 เรื่อง???? “มัทนะพาธา” ????ในรายวิชาภาษาไทยและวิชาดนตรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ เป็นผู้กำกับเนื้อหา การแสดง และอาจารย์นันทินี นักดนตรี เป็นผู้กำกับดนตรี และการแสดง ????