หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนในโครงการ กสพท. รุ่นที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
นักเรียนในโครงการ กสพท. รุ่นที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 18:41:43

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน หัวหน้ากลุ่มโครงการนักเรียน กสพท. คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะในกลุ่มแพทย์ศาสตร์ และ อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา นำนักเรียนในโครงการ กสพท. รุ่นที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์