หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทดสอบ Post-Test โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
ทดสอบ Post-Test โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 18:33:52

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโครงการภาคภาษาอังกฤษ จัดทดสอบ Posttest โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว และอาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ Posttest ในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบมาตรฐานยุโรป (CEFR) และสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งปรากฏว่าผลการทดสอบของนักเรียนโดยภาพรวมผ่านในระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ และโครงการเรียนภาษาอังกฤษในวันเสาร์ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนสาธิตสวนสุนันทา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น