หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital testing
สอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital testing

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 18:25:44

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีนี้เป็นการสอบด้วยระบบ Digital Testing ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ซึ่งโรงเรียน มีห้องสอบ 3 ห้องสอบ   

เวลา 11.50 น.  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอขอบคุณแม่ครัวโรงเรียนสาธิต  มาทำอาหารอร่อยๆ และขนมช่วงพักให้นักเรียน และคณะกรรมการคุมสอบได้รับประทานอาหาร