หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการ ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ในระดับ ดีเยี่ยม
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการ ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ในระดับ ดีเยี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 17:04:16

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์กิตติพงษ์  เสนาะสรรพ์  หัวหน้ากลุ่มวิชา นำคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4  ในระดับ ดีเยี่ยม   ในการมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล  สร้างเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)

Mr. Kittitpong Sanorsan, head of the department of foreign languages, led the Thai and foreign instructors in presenting a bouquet of flowers to congratulate the school's director, Assoc.prof.Dr. Somkiat Korbuakeaw. In the occasion that Demonstration school of Suan Sunantha Rajabhat University's received an EXCELLENT rating on its external quality assessment (Round 4) from the Office of National Education Standards and Quality Assessment. The Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University is the preeminent educational institution for internationalizing and preparing young people to become global citizens.

อาจารย์ธวัลพร  บุญเซียม 

แปลข่าว