หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 16:32:47

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 ชั้น 1