หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์และนักเรียนที่เป็นตัวแทน ให้สัมภาษณ์ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์และนักเรียนที่เป็นตัวแทน ให้สัมภาษณ์ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 16:24:24

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์และนักเรียนที่เป็นตัวแทน ให้สัมภาษณ์ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา