หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนตัวแทนโครงการ กสพท รุ่น 1 แนะนำแนวทางการจัดทำ portfolio ให้กับรุ่นน้อง ม. 4 แล 5 ในหัวข้อ "ทำพอร์ตอย่างไร ให้ติดแพทย์"
นักเรียนตัวแทนโครงการ กสพท รุ่น 1 แนะนำแนวทางการจัดทำ portfolio ให้กับรุ่นน้อง ม. 4 แล 5 ในหัวข้อ "ทำพอร์ตอย่างไร ให้ติดแพทย์"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 16:18:59

นางสาวฐิตารีย์ มาระเพ็ญ และนางสาวอภิรตา จันทรศรี นักเรียนตัวแทนโครงการ กสพท รุ่น 1 แนะนำแนวทางการจัดทำ portfolio ให้กับรุ่นน้อง ม. 4 แล 5  ในหัวข้อ "ทำพอร์ตอย่างไร ให้ติดแพทย์" จากประสบการณ์จริงที่สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ได้