หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 15:43:52

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566   เป็นการสอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศการสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน