หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน จบหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร "มหานคร รุ่น 10"
ผู้อำนวยการโรงเรียน จบหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร "มหานคร รุ่น 10"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 15:27:34

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร "มหานคร รุ่น 10"  และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง