หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ประกอบการร้านอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566
ผู้ประกอบการร้านอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 12:50:43

ผู้ประกอบการร้านอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ด้วยวิธีการจัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00-12.30 น. (เขตดุสิตและเขตลาดกระบัง) จัดการอบรมโดย บริษัท อีเอชซี จำกัด