หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิต รับมอบสารสะกัดฟ้าทะลายโจร
โรงเรียนสาธิต รับมอบสารสะกัดฟ้าทะลายโจร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-15 17:08:17

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.45 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และบุคลากร รับมอบ  ผลิตภัณฑ์ Viruno 30 เป็นสารสกัด andrographolide ความเข้มข้นสูงจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  จากบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ซึ่งมีผู้แทนมอบ โดย เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา ประจันดุม ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนสาธิต

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐชาฎ์  ผาสุข  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในการติดต่อและประสานงาน