หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > AFS โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม CHINA ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (2566-2567)
AFS โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม CHINA ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (2566-2567)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-15 16:45:35

AFS โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม CHINA ???????? 

ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (2566-2567)✨

????สนใจติดต่อกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ????????

#sdssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สาธิตสวนสุนันทา #สวนสุนันทา  #ssru #ssruswitch #prssru

เว็บไซต์โรงเรียน www.sd.ssru.ac.th

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th