หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คัดสรรตัวแทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงทุนการศึกษา The Lester B. Pearson International Scholarships at the University of Toronto, Canada 2023
คัดสรรตัวแทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงทุนการศึกษา The Lester B. Pearson International Scholarships at the University of Toronto, Canada 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 17:19:05

คณะกรรมการสรรหาตัวแทนนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาต่างประเทศ ได้ทำการคัดสรรตัวแทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงทุนการศึกษา The Lester B. Pearson International Scholarships at the University of Toronto, Canada 2023 ทั้งนี้ มีอาจารย์ ดร. ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ   และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมด้วย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานคัดสรรนักเรียนทุนต่างประเทศ และอาจารย์อัจฉรา วงษ์สวรรค์ อาจารย์ประจำโครงการภาคภาษาอังกฤษเป็นผู้สัมภาษณ์  โดยการคัดสรรปีนีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลทุนการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวและคณะกรรมการสรรหาทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา #ทุนเรียนฟรีต่างประเทศ #canada #toronto #thailandnormination