หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาสังเกตุการณ์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาสังเกตุการณ์สอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 12:44:41

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในการสังเกตุการณ์สอน ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565