หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทุนการศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ ( 元智大學 Yuan Ze University, Taiwan )
อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทุนการศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ ( 元智大學 Yuan Ze University, Taiwan )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 12:34:05

อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทุนการศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ ( 元智大學 Yuan Ze University, Taiwan ) รวมทั้ง ร่วมกิจกรรมกับศิษย์เก่า ชมอาคารเรียน การเรียนการสอน โดยมี นักเรียนทุนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาให้การต้อนรับ คือ นางสาวพริมา ผากานนท์(พี่แพรว) ปัจจุบันรับทุนเต็มจำนวนต่อเนื่องศึกษาต่อปริญญาโท และนายธรรมภพ ศิริประภา(พี่นะโม) นายพชรพล จงสงวนประดับ(พี่วิน) นักเรียนทุนชั้นปีที่ 2 ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทุนการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนสาธิตฯ ต่อไป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวได้ที่กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ #sdssru #scholarship #yzu #taiwan  หรือติดตามการสมัคร Yuan Ze University ที่ https://www.gao.yzu.edu.tw/en/