หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > แนะแนวทุนศึกษาต่อปริญญาตรี ณ ประเทศฟินแลนด์
แนะแนวทุนศึกษาต่อปริญญาตรี ณ ประเทศฟินแลนด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-30 22:36:44โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โครงการ GIE

????ขอเชิญอาจารย์ , ผู้ปกครอง และ นักเรียน SD.SSRU

????เข้าร่วมรับฟังข้อมูล

☑️แนะแนวทุนศึกษาต่อปริญญาตรีฟินแลนด์ ????????

☑️การเตรียมความพร้อม ในการสอบชิงทุน

☑️ค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิต

☑️ ประสบการณ์ในประเทศฟินแลนด์


????โดยคุณบดินทร์ เซนย์วิบูลย์ CEO of GIE Thailand

จบงานสัมมนาสามารถเตรียมการขอทุนได้ทันที‼️

✨Topic: แนะแนวทุนศึกษาต่อปริญญาตรีฟินแลนด์????????

Time:วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น.????

Join Zoom Meeting ????

https://us02web.zoom.us/j/84095496216...

Meeting ID: 840 9549 6216

Passcode: 406715