หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในการประชุม
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 20:38:06

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์กิตติธัช จรัสเลิศวงศ์  จัดประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิต