หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม Work shop เพื่อเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ
กิจกรรม Work shop เพื่อเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 20:28:52

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมครูมืออาชีพให้กับคณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตโดยได้เชิญอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตผู้มีความรู้และประสบการณ์ในทำกิจกรรม Work shop เพื่อเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มาให้การอบรม โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนนำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน ทั้งนี้หลังการอบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตั้งเป้าให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 100 เรื่อง เพื่อนำไปตีพิมพ์ให้ได้ในครั้งนี้