หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์"
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 20:19:13

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมครูมืออาชีพให้กับคณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตโดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที และรองศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สังวาระนที มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนนำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้