หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวทุนเรียนฟรี 100% ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าสวนสุนันทา นางสาวพริมา ผากานนท์ พี่แพรว นักเรียนทุนต่อเนื่องปริญญาตรีปริญญาโท
แนะแนวทุนเรียนฟรี 100% ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าสวนสุนันทา นางสาวพริมา ผากานนท์ พี่แพรว นักเรียนทุนต่อเนื่องปริญญาตรีปริญญาโท

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 19:24:46

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  เวลา 12:00 น ถึง 13.00 น. เวลาในประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัย Yuan Ze University, Taiwan ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมพิเศษแนะแนวทุนเรียนฟรี 100% ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าสวนสุนันทา นางสาวพริมา ผากานนท์ พี่แพรว นักเรียนทุนต่อเนื่องปริญญาตรีปริญญาโท   สาขา Global Master of Business Administration และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว และคณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องข้อมูลทุนการศึกษาเรื่องทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนสาธิตสวนสุนันทา อาจารย์และท่านผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก