หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา แววนิลานนท์(พลอย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่านและเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ปีการศึกษ
แสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา แววนิลานนท์(พลอย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่านและเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ปีการศึกษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

แสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา แววนิลานนท์(พลอย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ที่สอบผ่านและเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่ Kennedy Catholic High School โดยโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Step forward exchange student เดินทางวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ