หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและอาจารย์ ต้อนรับนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้บริหารและอาจารย์ ต้อนรับนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ขอคำแนะนำและความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั้งการจัดหาทุนให้กับนักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมถึงโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา