หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์
แสดงความยินดีกับ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์